Answers

2016-05-06T21:05:56+05:30
(a) Geeta-govind------------------------------------(5) Jayadeva
(b) Raja-tarangini----------------------------------- (3) Kalhana
(c) Siddhanta-shiromani --------------------------(4) Bhaskaracharya
(d) Vivek-sindhu--------------------------------------(1) Mukundraj
0
2016-05-06T21:06:59+05:30
(a) Geeta-govind ----- (5) Jayadeva
(b) Raja-tarangini --------(3) Kalhana
(c) Siddhanta-shiromani---------(4) Bhaskaracharya
(d) Vivek-sindhu ------ (1) Mukundraj
1 5 1