Answers

2014-09-14T14:32:49+05:30
Join c and p to form cp
In ΔBPC , angle b = 90⁰
by pythagoras theorem
⇒⇒PC^2=PB^2+BC^2
 \\ =( \frac{AB}{2})^2 +BC^2 \\ 
=  \frac{AB^2}{4} +BC^2
  \\ AB^2+4BC^2=4CP^2

0