Answers

2014-10-05T22:28:47+05:30
1. Sab me jaagrooktha lani chahiye ki jal ka kya mahatv hai. 2. Mukya roop se unpud logom ko alagvsa sabha rakkar unko jal ke bhare mein aur unki aavashyaktaom ke bhare mein bath karna hai. 3. Vid
0
Vidyalay jaakar bachom mein jal ke bhaare mein jaagtooktha lani chahiye