Answers

2014-12-05T22:13:50+05:30
Param advae yesha pavana nadi pradushita . yetra tatra jalamaliniyam asti.
raksha swacha jalamaanivaryam. nadyam pradushanat rakshatu prayanatyaha vivahayaha.
0