Answers

2014-11-25T21:39:59+05:30
sookhthiya:
1)sab  bharatvasi  yekh  hai.
2)ham  sab  yekh  hai.
3)hindu-muslim  bhai-bhai  hai.

nare:
1)bheta-bheti  yekh samaan.
2)ghora-kala  yekh  samaan.
3)sabhi darm  yekh hai.

0
could u please give some more.....................