Answers

2014-11-28T19:55:25+05:30
Swachta jiski ho shan , vahe desh banata mahan..

1 5 1
2014-11-28T20:42:41+05:30
Slogans-
.Swachh Bharat mera Bharat....
.Swachh Bharat swasth Bharat.....
.Swachch rahenge khush rahenge....

1 5 1