Answers

2014-11-29T13:46:52+05:30
agar sb kuch rakhoge saaf
to bimariya ho jayegi half

0
2014-11-29T19:36:26+05:30
Swach bharat sundar bharat...!
Yeh kam mera nahi tumara nahi hum sab ka hai...!!
Swachta bhakti ka ek marg hai...
Swach bharat kal ka bharat...!
Mera bharat swach bharat kal ka bharat...!!!
0
I hope this helps you.Plzzz mark it besttttt...!!