Answers

2014-11-30T21:07:30+05:30
Swachhh Bharat Swachh Vidhyalaya

Bharat ki beauty,
Hamari duty.

सफाई भक्ति की ओर एक मार्ग है

Badavo vidya badavo swach
Vidya badane say swachh badathy hai
0
2014-12-01T00:04:11+05:30
Swachta bhakti ka ek marg hai....
Swach bharat,sundar bharat...
Swach raho,swachta ko prakat raro....
Tum saaf ,to desh bhi saaf..

0