Answers

2014-12-11T19:14:00+05:30
Saaf sundar bharat
saaf sundar bharat
doodh si safedi bharat me aaye
rang bi range phool khil khil jaye 
sabki yahi iccha
saaf sundar bharat saaf sundar bharat!!!!!!!!!!!!!!!!
[washing powder nirma's tune jingle]

1 1 1