Answers

2015-01-18T17:45:51+05:30
Din punctul de vedere umanitar dezvoltarea comunitară poate fi considerată ca o căutare a comunităţii, a ajutorului reciproc şi a susţinerii sociale, ca eliberarea omului prins într-o societate alienată, represivă, individualistă şi bazată pe competiţie.”(Hubert Capfens, 1997)
Modele de dezvoltare comunitară adaptate comunităţilor rurale din România3Universitatea din București / Facultatea de Sociologie și Asistență Socială / Școala DoctoralăRezumat -Teză de doctoratI -IntroducereTeza cu tema „Modele de dezvoltare comunitară adaptate comunităților rurale din Romania”, redactată sub coordonarea d-lui prof.dr.Romulus Dabu, își propune următoarele obiective:Definirea dezvoltării comunitare ca un domeniu restrâns centrat pe intervenție la nivelul socialului, domeniu al SOCIOLOGIEI care are la bază creșterea planificată a capitalul social al comunității –comunitatea rurală fiind cea la care am făcut referire pe parcursul tezei.Pentru a face dovada accepțiunii restrânse am avut în vedere o abordare analitică a modelelor practice de dezvoltare comunitară implementate în comunitățile rurale din România și am direcționat această analiză pe comparația cu un model teoretic (numit modelul standard –model pe care l-am dezvoltat împreună cu o echipă de practicieni în dezvoltare comunitară, membrii ai rețelei RuralNet). Delimitarea clară a modelelor care sunt considerate modele de dezvoltare comunitară –prin acțiunea planificată asupra creșterii capitalului social. Dacă un model are rezultate vizibile la nivelul comunității și participă la dezvoltarea acesteia nu este un argument suficient de a-l considera model de dezvoltare comunitară. Mai mult poate fi unul de degradare comunitară –dacă în mod vizibil generează reducerea sau afectarea elementelor de bază ale capitalului social

0