Answers

2015-02-02T15:43:53+05:30
the noble gases =helium , neon ,argon , krypton , xenon ,radon
1 4 1
2015-02-02T15:47:21+05:30
Six noble gases are helium (He)neon (Ne)argon (Ar)krypton (Kr)xenon (Xe), and the radioactive radon (Rn).
0