Answers

2015-02-03T20:02:03+05:30
Vrikshaha paropakaraya aasti
vrikshaha falani yachanti
vrikshaasya patrani utsavanam shobam vartayanti
vrikshaha bojanam kaditva jalam peetwa pustaha abavat
3 3 3