Answers

2015-02-08T19:55:16+05:30
Jya swachta tya prabhuta.
swachchha gam nirmal gam.
jya gandvad tya mandvad.
chokhay kare bhalay.
0
2015-02-11T21:21:26+05:30
Saf safai sa bimari nahi hota hai .
0