Answers

2015-02-18T19:43:46+05:30
log  36 + log   9 = log  (36 * 9)     (log a + log b = log ab)
     18           18          18 
  ⇒log  324 =log (18)2                 (log (a)m = mlog a )
         
18            18                            a                  a

2 log 18 = 2                           (log a = 1)
            18                                        a
0