Answers

The Brainliest Answer!
2015-02-23T16:35:05+05:30
Vigyapan yatha sambhav sanshape  ma hona cahiye /vigyapan ki bhasa saral, shist,spasht aur subhod ho/vigyapan ki saili sambhandit upbhokta par asar daalne waali ho.
following are the points:
1.topic(shirshak)
2.benifits
3.importance
4.attractive(aakarsit)
egs:1.wastu sambandhi:is me wastu k bare me aakarshak jaankari dekar use kharidne ke liye logo ko prerit kiya jata hai
2.sthaan sambandhi:is  me dukaan ,makaan.flat,etc......kvigyapan hote hai
3:vyakti sambandhi: is me vyakti ki yogyata ,kaam ka samay,anubhav is se sambhandit baato ka upyog hona cahiye/////////////
is this helpfal to u........................

2 3 2
Yes its helpful
so mark is as best
mark plz.......................
I think now u r happy..
yes
2015-02-23T16:51:40+05:30
Vigyapan yatha sambhav sanshape  ma hona cahiye /vigyapan ki bhasa saral, shist,spasht aur subhod ho/vigyapan ki saili sambhandit upbhokta par asar daalne waali ho.
following are the points:
1.topic(shirshak)
2.benifits
3.importance
4.attractive(aakarsit)
egs:1.wastu sambandhi:is me wastu k bare me aakarshak jaankari dekar use kharidne ke liye logo ko prerit kiya jata hai
2.sthaan sambandhi:is  me dukaan ,makaan.flat,etc......kvigyapan hote hai
3:vyakti sambandhi: is me vyakti ki yogyata ,kaam ka samay,anubhav is se sambhandit baato ka upyog hona cahiye/////////////
is this helpfal to u........................
0