Answers

2015-03-13T12:38:43+05:30
Riveraha. pollutionaha mahaanaha daridramaha
 bhunthe bhojayathe chaiva shatvidham varilakshanam
dadahi vruksha matha jala viharaha
vrudhaya chatvara putraha jaloho maranaha
kuchela srikrishnasya evam avadath
0