Answers

2015-03-10T19:26:09+05:30
मम विधायलय: आती विशालम अस्ति 
 मम विधायलए विनशति अध्यापक -- अध्यापिका सॅंटी
 मम विधयालये कृड़शेत्र: आपी अस्ति
 विधयालए तरंताल: आपी अस्ति 
 मम विधयालए शत विनशति बालका: सॅंटी
0