Answers

2015-03-16T22:06:27+05:30
Vraksh vayam mitram asti.vraksh vayam falam yachati.
AND 
gramam paritaha vrikshaaha santi
meaning there are trees in the village
1 1 1