Answers

2015-03-23T19:56:46+05:30
H2SO4  ------------------------> 2   H^{+}   +  S O _{4} ^{2-}

[H2SO4] = 0.05
[ H^{+} ] = 2*0.05 = 0.1
pH = -log[H+]
     = -log[0.1]
pH = 1
4 3 4
2015-03-23T20:02:00+05:30
Normality =molarity ×valency N=0.05×2 =0.1 =1/10 Ph= - log(h+) =-log1+log10 =1
2 5 2